دوره های آموزشی OET

دوره ویژه OET بسته ای ویژه برای مهاجرت کاری . با تهیه این دوره ها در زمان جشنواره از تخفیفات ما بهرمند شوید !

دوره اموزش خواندنOET
 • 600 هزار تومان
 • 300,000 هزار تومان
 • 43 دانش آموز
 • 29 درس
دوره نوشتاری
 • 600 هزار تومان
 • 300,000 هزار تومان
 • 43 دانش آموز
 • 29 درس
دوره مکالمه
 • 600 هزار تومان
 • 300,000 هزار تومان
 • 43 دانش آموز
 • 29 درس
دوره شنیداری
 • 600 هزار تومان
 • 300,000 هزار تومان
 • 43 دانش آموز
 • 29 درس
خرید همه دوره ها با 20 درصد تخفیف
 • 600 هزار تومان
 • 1,000,000 هزار تومان
 • 43 دانش آموز
 • 29 درس